Philips-ის უთო GC4860/02

განვადების შესავსებად აუცილებელი პირობები:

  • მსესხებლის ასაკი: 20-65 წელი;
  • ნივთის ღირებულება: 85-5000 ლარი;
  • მინიმალური თანამონაწილეობა: 0 ლარი;
ვადა: თვე
თვიური გადახდა: ლარი